PASAKLI TANRICA

Siyah-beyaz blog.
Dilara.
1997.
İstanbul.
İnsan psikolojisini kurcalamakla meşgul, Suel'le Elif'inin bi'tanesi, anasının kuzusu, şimdiye kadar kimseye açılamamış, ömrünün yarısını kararsızlıkla yarısını geceleri mavimilkseyk'iyle konuşarak geçirmiş, tenisçi olmaya aday, kitapsız beyni, müziksiz ruhu aç kalan bir insan evladı.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter