PASAKLI TANRICA

Siyah-beyaz blog.
Dilara.
1997.
İstanbul.
İnsan psikolojisini kurcalamakla meşgul, Suel'le Elif'inin bi'tanesi, anasının kuzusu, şimdiye kadar kimseye açılamamış, ömrünün yarısını kararsızlıkla yarısını geceleri mavimilkseyk'iyle konuşarak geçirmiş, tenisçi olmaya aday, kitapsız beyni, müziksiz ruhu aç kalan bir insan evladı.

Aşkı öpüşmek sandınız, saatler boyu sevişmek.. Hayallerinizde hep gürültüler vardı. Masum bir sarılmayı hiç düşünmediniz, kokusunu da içinize çekmek hep az geldi. Gözlerine bakmakla yetinemediniz hele saygıyı hiç öğrenemediniz. Kendinizce aşkı modernleştirdiniz ama beyinlerinizi cahilleştirdiniz.

bosayasayangenc:

işte bu be helal olsun

(Source: renksizpigment, via xoirem)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter